Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info(at)bestes-futter.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Retouren die binnen komen zonder aanmelding kunnen een behoorlijke vertraging in verwerking oplopen, daarom verzoeken wij u gebruik te maken van het retour formulier en de email.

Terugbetaling


Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending(met uitzondering van extra kosten, die ontstaan zijn doordat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering gekozen heeft), binnen veertien dagen na ontvangst van uw retourzending terug. de terug betaling van de verzendkosten vervalt indien maar een deel van de bestelling retour gezonden wordt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij geven het advies te verzenden met handtekening voor ontvangst. eenretour wordt pas terug betaald indien het ook weer in ons bezit is.

Uitsluiting herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn.

Zakelijke klanten.

Beschadigde ( onverkoopbare)producten.